Η ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.&Ε.&Η. Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο "E.co. Lift" (Economou Company Lift), ιδρύθηκε το 2005 από τους αδελφούς Περικλή, Στάθη & Ηλία Οικονόμου, πτυχιούχους εγκαταστάτες με μακρά πείρα στο χώρο του ανελκυστήρα.

Η "E.co. Lift" δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, μελέτη, εμπόριο & εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα παντός τύπου, ατόμων & φορτίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Εταιρική Ταυτότητα

Θέτοντας εξ' αρχής υψηλούς στόχους και ακολουθώντας σύγχρονη πολιτική ποιότητας και πιστότητας για την μεθοδολογία και ολοκλήρωση κάθε έργου, καθορίσαμε την εταιρική μας ταυτότητα, που στηρίζεται στην ξεκάθαρη αντίληψη του ρόλου μας, συνοψίζοντας την στις παρακάτω παράμετρους :

  • Αμεσότητα,
  • Προσωπική Επαφή,
  • Εργατικότητα,
  • Ταχύτητα,
  • Συνέπεια,
  • Αξιοπιστία,
  • Σωστή Συνεργασία,
  • Τεχνική & Οικονομική Μελέτη,
  • Δημιουργία Μακροχρόνιων Δεσμών με τους Πελάτες.

Όλα τα παραπάνω, συνέβαλαν και συμβάλουν στη σταθερή "Ανοδική" πορεία της εταιρείας μας.

Πάντα με πρώτη προτεραιότητα τον πελάτη, φροντίζουμε να του παρέχουμε γρήγορη εξυπηρέτηση, άριστη και ταχύτατη παροχή υπηρεσιών,
καθώς και την καλύτερη τεχνική υποστήριξη, πάντα σε συνδυασμό με κορυφαία ποιότητα υλικών.