Πακέτο "Small"

Η συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό και η κάλυψη βλαβών* γίνεται σύμφωνα με τον νόμο (Απ. Φύλλου 2604 (22 Δεκεμβρίου 2008) Άρθρο 4).

* Η κάλυψη βλαβών δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης και παρέχεται extra.

Πακέτο "Silver"

Μηνιαία επίσκεψη συντήρησης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση για αστική ευθύνη του ανελκυστήρα και κάλυψη βλαβών από Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 έως 15:30.

Πακέτο "Golden"

Μηνιαία επίσκεψη συντήρησης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση για αστική ευθύνη του ανελκυστήρα, κάλυψη βλαβών όλο το εικοσιτετράωρο (24/7) 365 μέρες τον χρόνο κατόπιν προτεραιότητας και επίλυση του προβλήματος εντός της ημέρας* και κάλυψη κόστους μικρο-υλικών με την εργασία.

* Εάν δεν χρειάζονται εξαρτήματα.

Πακέτο "Platinum"

Μηνιαία επίσκεψη συντήρησης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση για αστική ευθύνη του ανελκυστήρα, κάλυψη βλαβών όλο το εικοσιτετράωρο (24/7) 365 μέρες τον χρόνο με προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων πακέτων, επίλυση του προβλήματος εντός της ημέρας (εάν τα εξαρτήματα που χρειάζονται μπορούν να προμηθευτούν την ίδια μέρα), ΔΩΡΕΑΝ αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών μαζί με την εργασία (του τεχνικού ή του συνεργείου όπου χρειάζεται)*. ΔΩΡΕΑΝ έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου**.

* Εξαιρούνται τα εξής :

  1. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί κακόβουλες ενέργειες
  2. Τα εξαρτήματα λόγο παλαιότητας
  3. Τα εξαρτήματα που χρίζουν αντικατάστασης, λόγο φορέα πιστοποίησης
** Εκτός της αρχικής πιστοποίησης και σύνταξης τεχνικού φακέλου