Μηχανικός (Ηλεκτρομηχανικός) Ανελκυστήρας ή έλξης, είναι από τον παλαιότερο τύπο ανελκυστήρα και ορίζεται ο τύπος του ανελκυστήρα όπου η κίνηση του ηλεκτρικού κινητήρα μεταφέρεται στην τροχαλία τριβής μέσω μειωτήρα ή απευθείας (gearless), από την οποία έχει αναρτηθεί από την μια πλευρά μέσω συρματόσκοινων το αντίβαρο (το μέσο εξισορρόπησης του βάρους ανέλκυσης και βοηθά σημαντικά την μείωση κατανάλωσης του ρεύματος) και από την άλλη ο θάλαμος. Ο θάλαμος και το αντίβαρο βρίσκονται σε σταθερή κατακόρυφη τροχιά, ανάμεσα σε ράγες Τ. Ο ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας αποτελεί την ιδανική λύση για πολυώροφα κτίρια, καθώς και σε οποιαδήποτε κτίριο με έντονη επιβατική κίνηση, αφού η ταχύτητα μεταφοράς ξεπερνά κατά πολύ την ονομαστική ταχύτητα ενός υδραυλικού ανελκυστήρα. Οι παλαιότεροι κανονισμοί προέβλεπαν ξεχωριστό χώρο μηχανοστασίου στην άνω ή κάτω απόληξη του φρεατίου, ενώ ο νέος κανονισμός επιτρέπει την τοποθέτηση όλων των μηχανισμών μέσα στο φρεάτιο και την απουσία του μηχανοστασίου (MRL = Machine Room Less).

Οι ανελκυστήρες αυτού του τύπου μπορούν να εξοπλιστούν με την τεχνολογία inverter, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό εξοικονόμηση ενέργειας, ομαλή επιτάχυνση και επιβράδυνση, περιορισμό στις μηχανικές τριβές της μηχανής, καθώς και την προσθήκη ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού για τον αυτόματο απεγκλωβισμό. Η βασικές κατηγορίες των ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων είναι :

 1. Βάση του τρόπου ανάρτησης Άμεσης ή Έμμεσης.
 2. Σύμφωνα με τις ανάγκες Ατόμων ή Φορτίων (φορτίων με συνοδεία ατόμων ή χωρίς)
 3. Σύμφωνα με την Ύπαρξη Μηχανοστασίου.
 4. Σύμφωνα με το κτίριο εγκατάστασης Μονοκατοικίες/Πολυκατοικίες – Επαγγελματικοί Χώροι.
 5. Σύμφωνα με την χρήση Μεταφοράς Ατόμων - Επαγγελματικοί Γραφείων – Επαγγελματικοί Φορτίων – Ανελκυστήρες Οχημάτων.
 6. Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 35%, VVVF).
  • Δεν έχει περιορισμό στο ύψος των κτιρίων που μπορεί να εγκατασταθεί.
  • Δεν έχει περιορισμό στην ταχύτητα που μπορεί να φτάσει.
  • Δεν έχει περιορισμό στις ζεύσεις που μπορεί να εκτελέσει.
  • Είναι φιλικός για το περιβάλλον.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα.
  • Δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο τύπος (MRL).

  Μειονεκτήματα

  • Δύσκολη εγκατάσταση.
  • Ο θάλαμος είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο, στο ίδιο φρεάτιο, υδραυλικό ανελκυστήρα, λόγω παρουσίας αντίβαρου.
  • Δεν υπάρχει ενσωματωμένος μηχανισμός απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
  • Υψηλό κόστος εγκατάστασης έναντι του υδραυλικού.
  • Δεν έχει ευελιξία στον σχεδιασμό κτιρίων και εξοικονόμηση χώρου στην περίπτωση του μηχανοστασίου.

  Ποιότητα

  Τα υλικά που έχει επιλέξει η E.co. Lift, για τους ανελκυστήρες που εγκαθιστά, είναι από τα καλύτερα της αγοράς και επιλέγονται μετά από αυστηρούς ελέγχους που έχουν σαν προτεραιότητα, την ποιότητα, την λειτουργικότητα, την πιστοποίηση τους από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους φορείς και τέλος την ελαχιστοποίηση των βλαβών σε βάθος χρόνου.

  Οι ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες που τοποθετούνται από την E.co. Lift, είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 81-1 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ.