Η E.co. Lift συνεργάζεται με τους αυστηρότερους φορείς ελέγχου στο αντικείμενο έλεγχος / πιστοποίηση που ηγούνται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη στην Ελληνική επικράτεια με τις παρακάτω καλύψεις :